Fotograf: Göteborgs Hamn

Kategori: Container | Hamn/Logistik | RoRo

Nya hamnytor skapas i Göteborg

Bygget av den nya terminalen i Göteborg påbörjas nästa år, men vilken typ av hamnverksamhet det blir återstår att se.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only] blir återstår att se.

Nästa år kommer det 220.000 kvadratmeter stora området vid Arendalsviken, mellan Arendalshamnen och Älvsborgshamnen, att börja fyllas med muddermassor från det kontinuerliga underhållsarbetet i hamnen.

– Alla tillstånd är nu klara, den sista pusselbiten var att hitta en ny plats för ålgräsplantorna i området och det är nu klart, säger Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs Hamn, till Sjöfartstidningen.

Blandas med cement och aska

Den nya terminalen, som blir stor som 30 fotbollsplaner, ska vallas in av sprängsten. Underhållsarbetet som görs i hamn och farled för att bibehålla djupet genomförs vart tredje eller fjärde år. Enligt Kårestedt krävs det muddermassor från två underhållsmuddringar för att fylla bassängen. Massorna blir till fast material genom att blandas med cement och flygaska.

–  Vi väljer att inte bygga terminalen så snabbt som möjligt, utan i första skedet se området som en deponi. På det sättet håller vi kostnaderna nere, säger han.

Snabb utveckling

Den nya terminalen planeras att stå klar om tio år och kostnaden beräknas till cirka en miljard kronor. Tillstånd finns att bedriva såväl container- som roroverksamhet. 

– Under de här tio åren kommer vi att studera marknaden och se vilket område som kräver mer terminalyta. Marknaden förändras snabbt och det gäller att inte missa chansen när den väl kommer. Därför måste vi ligga lite i förkant och tillskapa ytor, säger Kårestedt och fortsätter:

– Vad vi säkert vet är att vi behöver mer utrymme för hamnverksamheten och vi behöver dessutom en deponi för muddermassorna, som vi tidigare lade i Torsviken, men där det nu är fullt.

Elva meter djup

Den nya terminalen kommer, liksom de befintliga godsterminalerna i Göteborgs hamn, att drivas av en extern operatör. Vem det blir är ännu inte klart, men enligt Magnus Kårestedt är intresset stort. Det maximala djupgåendet för anlöpande fartyg blir elva meter, vilket betyder att trafiken troligtvis kommer att bestå av godstransporter inom Europa.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]