Nya hamntariffer i Riga

Freeport of Riga Authority kommer enligt nyhetsbyrån BNS att utarbeta nya hamntariffer med euro som valuta. Förvaltningsrådet har motiverat en tariffhöjning med prishöjningar i hamnar längs ostkusten av Östersjön och höjda energikostnader. Hamntarifferna har legat på nuvarande nivå i tio år. Det är ännu osäkert om de nya tarifferna kommer att gälla redan under år 2005. Samtidigt kommer förvaltningsrådet att ge rabatter till fartyg i reguljär trafik för att inte minska hamnens konkurrensmöjligheter.Under år 2004 inkasserade Riga hamn LVL 12,9 miljoner (EUR 18,4 miljoner) i hamnavgifter, vilket är åtta procent mer än budgeterat. Godsomsättningen ökade med 10,4 procent i jämförelse med året innan, medan antalet passagerare minskade med 17,5 procent till 229.414. I somras försökte Riga hamn höja hamntarifferna för passagerarfartyg, men avstod på grund av motstånd från entreprenörer.