Fotograf: Agne Carlsson

Kategori: Passagerarsjöfart | Säkerhet

Nya fel på Funchal

Problemen fortsätter för kryssningsfartyget Funchal. När Transportstyrelsen återupptog sin inspektion på söndagen upptäcktes nya allvarliga fel. 

Det tycks inte vara någon ände på historien om Funchal och dess brister. Det började med att fartygsinspektörerna från Transportstyrelsen hann upptäcka totalt tretton allvarliga fel vid sin avbrutna hamnstatskontroll i förra veckan. Den inspektionen avbröts som bekant eftersom befälhavaren inte kunde visa upp något giltigt passagerarcertifikat, och det blev därför aldrig klarlagt om det fanns några ytterligare brister på fartyget utöver de som inspektörerna hann upptäcka. 

Inspektionen återupptogs

Nu vet man svaret. När inspektionen återupptogs på söndagen hittades ytterligare sju brister.  

– De första felen var nu åtgärdade. Men istället hittade alltså inspektörerna nya fel. Bland annat var det brandisolering som saknades och det var genomföringar i skott som måste åtgärdas, säger Tomas Åström, chef för Transportstyrelsens sjöfarts- och luftfartsenhet. 

Dessutom har klassningssällskapet fortfarande inte utfärdat något Passenger Ship Safety Certificate för fartyget. 

– När vi blev kallade till fartyget trodde vi att de skulle kunna visa upp det, vilket de inte kunde. Efter diskussioner med redare, klassen och befälhavaren bestämde vi oss ändå för att slutföra vår inspektion. De hade bland annat förberett brandövningar och evakueringsövningar som våra inspektörer blev nöjda med, men som sagt: något passagerarcertifikat finns fortfarande inte. 

Kan bli klara idag 

Enligt Tomas Åström är de senast upptäckta bristerna av sådan karaktär att det inte bör ta alltför lång tid att åtgärda. 

– Det är mycket möjligt att de hinner åtgärda våra brister under måndagen. Vi har två inspektörer ombord och jag väntar på statusuppdatering från dem. Men det är klart, möjligheten finns ju att klassen har upptäckt fler brister. Uppenbarligen är det något som håller tillbaka dem från att utfärda certifikatet. 

Har nyligen byggts om

Tomas Åström vill inte spekulera i hur det kommer sig att Funchal haft så många brister trots att hon nyligen lämnat genomgått omfattande ombyggnation. 

– Sannolikt härrör sig bristerna just från den uppgradering och ombyggnad man gjort av fartyget, och att man kanske har missat i sin planering och inte hunnit med allt. Men den exakta orsaken har jag ingen aning om. Det enda jag kan säga är det inte är vanligt med sådana här strukturella brister, säger Tomas Åström, chef för Transportstyrelsens sjöfarts- och luftfartsenhet.

Efter att förra veckans kryssning till de norska fjordarna fick ställas in är en ny kryssning inplanerad för Funchal på måndagen – den här gången till Orkneyöarna. Enligt resebyrån Latitude Travel har cirka 280 passagerare bokat in sig till resan vars avfärd är satt till klockan 19.00, men huruvida man hinner åtgärda bristerna tills dess är ännu oklart.