Nya fartyg till OSM

OSM har tagit över management för ett halvdussin ankarhanteringsfartyg från nybildade Deep Sea Supply, samt två produkttankfartyg från danska Uni Tankers. Management för ankarhanteringsfartygen låg tidigare hos Bergshav. Två av fartygen får NOR-flagg medan man ännu inte valt flagg för övriga fyra. Samtliga opererar i Nordsjön. Tankfartygen är ”Atlantic Swan” och ”Nordic Swan”, båda med DIS-flagg och polsk/litauiska besättningar.