Nya fartyg hos Gustaf Erikson

Åländska Gustaf Erikson har nyligen övertagit skötseln av de finländska torrlastfartygen Josefine på 1.280 dwt och Nathalie på 1.260 dwt. Systerfartygen är byggda i Holland 1986 respektive 1989. Fartygen ägs av Dennis Maritime Oy Ltd och dess grundare Dennis Saari har i samma veva sålt sin andel i rederiet till den andre delägaren Simon Nordberg, som numera äger det i sin helhet.