Sjöfartsverket ansvarar för utveckling av de statliga farlederna.

Fotograf: Pierre Adolfsson

Kategori: Hamn/Logistik | Regelverk

Nya farledsavgifterna analyseras

Trafikanalys får i uppdrag att göra en miljökonsekvensanalys av Sjöfartsverkets föreslagna ändringar i den nya avgiftsmodellen.

Enligt pressmeddelandet från regeringen får Trafikanalys, inom ramen för nuvarande självfinansieringsprincip, komma med förslag på justeringar för att nå bättre miljö- och klimatnytta samt underlätta målet att flytta långväga lastbilstransporter till sjöfart. 

Ny avgiftsmodell

Miljökonsekvensanalysen ska göras på den nya avgiftsmodell som regeringen tidigare har gett Sjöfartsverket i uppdrag att utarbeta och som, enligt pressmeddelandet, ska säkerställa att verket har en ekonomi i balans senast den 31 december 2017. Den nya avgiftsmodellen införs första januari 2018.   

Mer gods till sjöss

– Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. För det krävs att vi gemensamt arbetar aktivt för att minska utsläppen. En del i arbetet är att transporter måste användas på ett smartare och mer effektivt sätt, till exempel att flytta gods från väg till järnväg och sjöfart, säger infrastrukturminister Anna Johansson i pressmeddelandet.

Trafikanalys uppdrag ska slutredovisas senast den första juli 2017.