Nya diskussioner kring Estoniakatastrofen

I en utredning av Estoniakatastrofen, som den förra regeringen tillsatte, pekar forskare vid Chalmers i sin första delrapport på att händelseförloppet var snabbare än JAIC beskrev i sin slutrapport. Den preliminära slutsatsen har dragits efter att man vägt samman alla vittnesmål från de överlevande i en datormodellering av katastrofförloppet.Den estniska kommissionen för utredning av militära transporter på Estonia har rest krav på en ny oberoende internationell utredning och motiverar det med att alla de tre länderna i JAIC utredde sitt eget verksamhetsområde. Kommissionen ska presentera sin rapport om ett par veckor och har beställt en juridisk analys av gravfridsavtalet och möjligheterna för att göra en ny utredning.