Sjöfartsverket ansvarar för utveckling av de statliga farlederna.

Fotograf: Pierre Adolfsson

Kategori: Regelverk | Politik

Nya besked om avgiftshöjningar

Det blev inget ”värstascenario” på 13,5 procent när det gäller den kommande höjningen av farledsavgifterna. Istället föreslås en höjning med 8 procent.

Som Sjöfartstidningen tidigare rapporterat anser sig Sjöfartsverket tvingade att höja farleds- och lotsavgifterna nästa år på grund av uteblivna anslag i budgetpropositionen för 2017 till verkets isbrytningsverksamhet.

Lägre än befarat

Den aviserade höjningen förelås dock bli lägre än det värstascenario på 13,5 procent som angavs i ett första skede. Istället föreslår nu Sjöfartsverket att farledsavgifterna höjs med 8 procent och att lotsavgifterna höjs med 5 procent.

– Att vi kunnat hålla nere höjningen av farledsavgifterna till åtta procent beror främst på att vi arbetat så intensivt med våra effektiviseringsåtgärder, säger Ove Eriksson, direktör för affärsavdelningen vid Sjöfartsverket, och förklarar att den föreslagna höjningen av farledsavgifterna ska gälla ”rakt av” och alltså inte vara olika hög för olika delar av avgiftssystemet.

Kunde blivit högre

Enligt Sjöfartsverkets generaldirektör Ann-Catrine Zetterdahl hade höjningen kunnat bli högre än 8 procent:

– Trots att Sjöfartsverket har möjlighet att höja farledsavgiften med elva procent enligt vårt regleringsbrev, har vi för avsikt att istället höja avgiften med åtta procent och fortsätta med vårt förbättringsarbete, säger Ann-Catrine Zetterdahl i en skriftlig kommentar.

På remiss

Höjningsförslagen har nu gått ut på remiss till branschföreträdare som har till den 11 november på sig att komma med synpunkter. Farledsavgifterna kommer att höjas i den befintliga avgiftsmodellen och gälla från och med den 1 januari 2017. Därefter kommer avgifterna att indexjusteras årligen.

Som tidigare meddelats gäller sedan att en ny avgiftsmodell för farledsavgifterna kommer att införas den den 1 januari 2018.