Fotograf: Concordia Maritime

Kategori: Ekonomi | Tank

Nya avtal för P-MAX-fartyg

Concordia Maritime tecknar nya finansieringsavtal för sina P-MAX-fartyg. Avtalen uppges ha konkurrenskraftiga villkor.

Avtalen gäller de tio P-MAX-fartygen i Concordia Maritimes flotta, vilkas nuvarande så kallade finansieringsfacilitet löper ut i juni 2017.

Enligt ett pressmeddelande har Concordia Maritime nu tecknat två separata avtal för refinansieringen av dessa fartyg.

Banker och skeppshypotek

Den första finansieringsfaciliteten görs tillsammans med en grupp av banker bestående av Svenska Handelsbanken, BNP Paribas, DNB, Nordea, SEB och Swedbank. Denna facilitet refinansierar åtta av P-MAX-fartygen och har en löptid på fem år. Avtalet uppges ha konkurrenskraftiga villkor och finansierar 67,5 procent av fartygens marknadsvärde.

Den andra finansieringsfaciliteten tecknas med Svenska Skeppshypotek. Genom denna refinansieras de återstående två av P-MAX-fartygen. Löptiden är på fem år. Även detta upplägg uppges ske till konkurrenskraftiga villkor och finansierar 70 procent av fartygens marknadsvärden.

”Stark finansiell plattform”

Enligt pressmeddelandet uppgår refinansieringen till 189 miljoner dollar, vilket efter finansieringskostnader är i nivå med nuvarande lånebelopp.

– Vi är glada över att ha kunnat genomföra refinansieringen av P-MAX-fartygen till mycket konkurrenskraftiga villkor med relationsbanker. I kombination med sale & lease back-uppläggen för Stena Image och Stena Supreme ger de oss en stark finansiell plattform att fortsätta utveckla vår verksamhet från, kommenterar Ola Helgesson, CFO på Concordia Maritime.