Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Hamn/Logistik | Miljö | Passagerarsjöfart

Nya avgiftsförslaget sågas av Svensk Sjöfart

Svensk Sjöfart riktar hård kritik mot Sjöfartsverkets uppdaterade avgiftsmodell. ”Det är direkt felaktigt att ge sken av att man är överens med branschen”, säger bland andra Fredrik Larsson, miljöansvarig på Svensk Sjöfart. 

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]k Larsson, miljöansvarig på Svensk Sjöfart. 

– Svensk Sjöfart är givetvis positiva till miljöincitament och vi har länge arbetat för att få till bättre miljöincitament i Sjöfartsverkets avgiftsmodell. Miljörabattdelen, som Sjöfartsverkets senaste remiss handlar om, utgör en marginellt liten del av det nya farledsavgiftssystemet och den har dessutom minskat sett på totalen jämfört med tidigare system, säger Christina Palmén, ansvarig för säkerhet- och miljöfrågor i föreningen och fortsätter. 

– Vi menar att Sjöfartsverket duckar för det faktum att det nya avgiftssystemet, i tillägg till de generella höjningar som verket infört senaste två åren, leder till kraftigt ökade kostnader för flera av de fartyg som har hög miljöprestanda. Eventuella miljörabatter som fartyg får i det nya avgiftssystemet försvinner på grund av tillägg av nya avgifter. Vi har upprepade gånger efterfrågat ett helhetsgrepp i frågan och kommit med flera konkreta förslag på förbättringar. 

”Direkt felaktigt”

Fredrik Larsson håller inte med om att man har tagit fram det nu remitterade förslaget gemensamt. 

– Vi tycker det är direkt felaktigt att ge sken av att man är överens med branschen, vi antar att Sven Carlsson menar att man varit överens inom Sjöfartsverket om farledsavgiftssystemets utformning. Särskilt med tanke på att Svensk Sjöfarts farledsavgiftsarbetsgrupp träffade Sjöfartsverket nyligen och gav Sjöfartsverket flera konkreta exempel från rederier på hur fel det nya systemet slår, säger han och fortsätter:

– Vi tycker det är viktigt att arbeta med alla parametrar och inte utesluta kemikalier och utsläpp till vatten, vilket Sjöfartsverkets förslag går ut på.

Leder bort från politiska mål

Rikard Engström, vd på Svensk Sjöfart:

– Genom hela processen har majoriteten av remissinstanserna, både från branschen, myndigheter och faktiskt även Sjöfartsverket själva, framfört oro för att Sjöfartsverkets avgiftshöjningar och nya beräkningsmodell leder bort från de politiska målen om mer sjöfart och effektivare miljöstyrning. Som det är nu har Sjöfartsverket infört en avgiftsmodell som straffar fartyg med hög miljöprestanda som ofta anlöper Sverige, säger han och fortsätter:  

”Tydliggör behovet av anslagsfinansiering”

– Att Sjöfartsverket ”bidrar” med att miljödifferentiera cirka åtta procent av de totala farledsavgifterna, som alltså betalas in av rederierna, indikerar kanske inte en hållbarhetsambition som är allt igenom imponerande. Samtidigt måste Sjöfartsverkets hårt ansträngda ekonomi hållas i schack, det förstår vi i branschen. Men det tydliggör behovet av anslagsfinansiering som står i rimlig relation till politikens ambition att använda sjöfarten i högre utsträckning för att avlasta landinfrastrukturen och skapa ett hållbart samhälle. Svensk Sjöfart föreslår att regeringen skjuter till medel för driften av isbrytningen och miljödifferentierar hela denna summa. Då skulle miljödifferentieringen bli 400 miljoner och den hållbara sjöfarten kunde ges en tydlig knuff framåt i riktning mot ökad samhällsnytta med lägre utsläpp till luft och vatten, säger Rikard Engström.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]