Fotograf: Magnus Hägg

Kategori: Folk/företag | Hamn/Logistik

Ny vd för Oskarshamns Hamn

Anders Jonsson, 47 år, har utsetts till ny vd för Oskarshamns Hamn AB. Han har de senaste två åren varit hamnchef i Karlskrona och efterträder Claes Winquist som går i pension.

Anders Jonsson började sin yrkeskarriär som militär och arbetade därefter inom Kustbevakningen i 20 år. Han har också varit chef för Skärnäs Terminal i Hälsingland. 

Senast den 1 juni tillträder Anders Jonsson som ny vd för Oskarshamns Hamn AB.