Fotograf: Anna Willstrand Wranne, SMHI

Kategori: Hamn/Logistik | Säkerhet | Tank

Ny vågboj sjösatt i Lysekil

Den nya vågbojen ska göra arbetsmiljön säkrare för lotsar och ombordanställda.

SMHI och Sjöfartsverket sjösatte tillsammans vågbojen tidigare i februari vid Brofjordens angörning, strax norr om Lysekil.

– Bojen levererar våghöjden i nära realtid varje halvtimme, vilket gör arbetsmiljön för lotsarna och annan sjögående personal i området mycket säkrare, säger Anna Willstrand Wranne från SMHI:s teknikgrupp inom havsmiljö i Göteborg i ett pressmeddelande.

Fjärde bojen

Längre in i Brofjorden ligger Preemraff, vilket betyder att en mängd tankbåtar med lotsbehov trafikerar farleden. Förutom våghöjd, vågperiod och vågriktning mäter bojen även yttemperatur. Detta är den fjärde vågbojen som SMHI driver, de övriga tre finns vid Knolls grund, Finngrundet samt Väderöarna.

Varje halvtimma

Våg- och temperaturdata från bojen kommer in varje timme till SMHI under hav, kust och havsobservationer och varje halvtimme till Viva på Sjöfartsverkets hemsida.