Fotograf: Marianne Ovesen

Kategori: Arbetsmiljö | Säkerhet | Utbildning

Ny webbkurs i arbetsmiljö lanserad

En ny webbaserad arbetsmiljöutbildning ska öka kunskapen hos besättningar. 

Det är Sjöfartens arbetsmiljönämnd (San) som i veckan har lanserat sin nya webbutbildning om arbetsmiljö ombord. Målgrupp är i första hand ombordanställda, men även andra som ägnar sig åt arbetsmiljö- och säkerhetsarbete inom sjöfarten. 

Enligt kursinformationen på Sans hemsida är risken för tillbud och olyckor ombord relativt hög med tunga lyft, kemiska ämnen, hala durkar, buller och vibrationer. Därtill arbetar ombordanställda också i en ganska speciell social miljö, skilda från familj och vänner och de är hänvisade till sina kollegor både på arbetstid och fritid. 

”Nödvändigt att vara extra uppmärksam”

”Därför är det nödvändigt att vara extra uppmärksam på samspelet inom besättningen och aktivt jobba för att minimera risken för konflikter och kränkande särbehandling”, skriver arrangörerna.

Den nya utbildningen har utvecklats i ett samarbete mellan San och utbildningsföretaget Learnways. Enligt ett pressmeddelande från San ger den grundläggande kunskaper i hur arbetsmiljöarbete ombord på fartyg går till, pekar ut risker i arbetet och hur man går tillväga för att förbättra arbetsmiljön. Den tar cirka en halvtimme att genomföra och är kostnadsfri. 

”Pedagogiskt upplagd”

– Jag vågar nog påstå att det här är en av de bästa webbaserade utbildningar vi har om arbetsmiljö ombord i fartyg. Den är pedagogiskt upplagd och krånglar inte till det. Vi vill visa att arbetsmiljö faktiskt inte är så komplicerat som man kanske kan tro, säger Cecilia Österman, forskare och lärare i arbetsmiljö vid Sjöfartshögskolan i Kalmar samt ledamot i San:s styrelse, i pressmeddelandet.  

Just nu finns utbildningen enbart på svenska men en engelsk version är under arbete.