Ny USA-ledd styrka för piratbekämpning

En marin styrka med fartyg och utrustning från mer än 20 länder ska från mitten av januari fokusera helt på piratbekämpning i Adenviken, Arabiska Havet, Indiska Oceanen och Röda Havet. Styrkan som leds av USA:s femte flotta kallas CTF 151 och bygger på den äldre CTF 150 som har bekämpning av narkotika- och vapensmuggling i området som främsta mål. Piratbekämpningen har börjat ge effekt men enligt chefen för CTF 151, amiral Terence McKnight, beror det framförallt på att besättningarna på civila fartyg blivit allt bättre på defensiva åtgärder. Han menar också att om man ska stoppa piratdåden helt så ligger lösningen i land med politiska åtgärder snarare än med militära medel till sjöss.