Ny upphandling på gång av Gotlandstrafiken

Rikstrafiken har nu inlett arbetet med nästa upphandling av färjetrafiken på Gotland, skriver Gotlands Tidningar. Destination Gotland har koncession på trafiken till 2007, med option på ytterligare ett år.