Ny typ av räddningsfartyg från Ryssland

Marine Engineering Bureau i Odessa har avslutat modelltesterna av ett multipurpose räddningsfartyg med isbrytarkapacitet och 7 mW maskinkraft för Östersjön, Fjärran Östern och Ishavet. Bassängprover har genomförts i Aker Arctic Technologys laboratorier, vid en sjöfartshögskola i St Petersburg och vid Odessauniversitetet.Fartyget blir 86 meter långt, 19 meter brett och får ett djupgående på 6 meter. Maxfarten blir 15 knop och dragkraften 80 ton. Det byggs för övervakning och räddningsberedskap i farleds- och offshore-områden. Fartyget ska kunna gå genom upp till 1,5 meter tjock is och har brandsläcknings-, oljesanerings- och dykningsutrustning ombord. Det kommer även att utrustas med en speedboat för att plocka upp människor ur vattnet eller för att transportera räddningsutrustning.Enligt programmet för transportutveckling för åren 2010–2015 kommer fyra fartyg av den här typen att byggas.