Fredrik Johansson och Fredrik Jalakas är två av lotsarna som utbildas.

Fotograf: Klara Johansson

Kategori: Vintersjöfart

Ny tjänst ska lotsa fartyg genom isen

Sjöfartsverket utbildar en första kull islotsar – Deep sea ice pilots. Den främsta anledningen är projekt Malmporten i Luleå.

I ett pilotprojekt utbildar Sjöfartsverket nu sex av sina lotsar för att kunna ta uppdrag som öppensjö islots (Deep sea ice pilot). Precis som dagens öppensjö-lotsning är det en frivillig tjänst som Sjöfartsverket kommer att kunna erbjuda fartyg som önskar extra assistans. 

Projektet leds av lotsarna Richard Svanström, Christopher Anderberg och Peter Rhodin. Till sin hjälp har de Göran Forss och Love Brovik som har lång erfarenhet som befäl på isbrytare. 

Större fartyg väntas

Den främsta anledningen är projekt Malmporten i Luleå. Framöver kommer hamnen i Luleå att kunna ta emot större tonnage, och då förväntas fartyg som vanligtvis inte trafikerar Bottenviken att dyka upp.

– Det kan komma besättningar som aldrig har sett is tidigare och som inte har någon erfarenhet av de här farvattnen. Då kan det vara tryggt att ha med en lots ombord en längre sträcka än bara till kaj, säger utbildningsansvarig Richard Svanström.

Bättre kommunikation

Från isbrytarnas håll tror man att Sjöfartsverkets nya tjänst kan göra stor nytta, inte minst när det gäller kommunikationen mellan isbrytare och fartyg.

– Det kommer att underlätta för oss att ha någon ombord som vet hur man tar sig fram i is och som vet hur vi tänker, säger Göran Forss, befälhavare på isbrytaren Frej.

Utbildningen består av teoripass och övningar i Sjöfartsverkets simulator i Göteborg. I mars ska de blivande islotsarna göra en veckas praktik ombord på isbrytare.

Drygt 40 av Sjöfartsverkets 200 lotsar har idag certifikat för öppensjö-lotsning. Efter genomförd utbildning blir sex av dessa även öppensjö islotsar.

Richard Svanström och de övriga i gruppen menar att satsningen kan skapa såväl ekonomiska som miljömässiga vinster – både för kunderna som får en effektivare gång i isen, och för isbrytarna som förhoppningsvis behöver assistera färre fartyg och kortare sträckor och därmed minskar sin bunkerkostnad.

Tror att efterfrågan finns

Lars Axvi, tillförordnad affärsområdeschef lotsning på Sjöfartsverket, ser fram emot att få de första islotsarna på plats. Nästa steg är att marknadsföra tjänsten till potentiella kunder. 

– Vi tror att det finns en efterfrågan, och om utvecklingen blir som vi förutspår så kommer behovet att öka framöver. Nu är vi i processen att etablera utbildningen och få rutiner på plats, och till nästa issäsong ska vi vara igång. Sedan får vi se om kunderna kommer, säger Lars Axvi.

Läs mer i nästa nummer av Sjöfartstidningen som utkommer den 27 januari.