Fotograf: Kvarken Ports

Kategori: Hamn/Logistik

Ny terminal visar potentialen i Vasa

En ny godsterminal och två nya mobila kranar är några av Kvarken Ports senaste investeringar i Vasa.

Den nya short sea-terminalen i Vasa, som togs i bruk i september, mäter till ytan 3.300 kvadratmeter och kommer att betjäna fartyg som går på trafik till hamnar i Europa. Kvarken Ports är det gemensamma hamnbolaget för Umeå och Vasa och dess målsättning är också att främja etableringen av en regelbunden linjetrafik till kontinenten.

En mångsidigare hamn

Bakom satsningen i Vasa står transport- och speditionsverksamheten Backman-Trummer.

–  För oss är det av största betydelse att hamnens mycket positiva utveckling fortsätter och vi vill med den nya terminalen bidra till att verksamheten i hamnen blir ännu mångsidigare. Det faktum att terminalen redan efter de första veckorna varit fullbelagd påvisar potentialen för hamnen i Vasa, säger Bernt Björkholm, direktör på Backman-Trummer i ett pressmeddelande. 

Regelbunden linjetrafik

Kvarken Ports har skrivit ett långt avtal med Backman-Trummer gällande markhyran.

– Vi är mycket nöjda över att Backman-Trummer investerar i hamnen i Vasa. Den nya terminalen stöder hamnens utveckling och möjliggör för ännu bättre import- och exportmöjligheter för regionens industri. I och med den nya terminalen stiger servicenivån i hamnen ytterligare och vi är ett steg närmare etableringen av en regelbunden linjetrafik till Europa, konstaterar Matti Esko, vd för Kvarken Ports.

Nya kranar

Andra betydande investeringar i Vasa är införskaffandet av två mobila kranar med 100 tons lyftkapacitet vardera, förstärkningen av Vasklotbron samt upprustning av järnvägsspåret till hamnen.