Fotograf: Skeppsmäklareföreningen

Kategori: Folk/företag

Ny styrelse och samarbete mot tullbrott

På Skeppsmäklareföreningens årsmöte valdes en ny styrelse och avtal tecknades med Tullverket.

Nyinvald är Johan Wallén, vd Team Lines, som ersatte Peter Anderson, vd Jönsson Nova-bolagen, som avtackades efter att ha suttit sina maximala sex år.

– Vi skrev också på ett samverkansavtal med Tullverket som innebär att vi ska vara tullens ”ögon och öron” i hamnen, helt enkelt bidra med det vi kan av branschkännedom för att verka mot all tullbrottslighet, berättar Skeppsmäklarföreningens vd Berit Blomqvist.