Ammoniak har seglat upp som ett alternativt framtida sjöfartsbränsle. En ny förstudie betonar vikten av kunskap om ämnets risker.

Fotograf: Unsplash

Kategori: Energi | Forskning

Ny studie: Ammoniak kräver utbildning

Ammoniak sägs vara en het kandidat till att bli ett av framtidens sjöfartsbränslen. Men en ny förstudie från Lighthouse och Trafikverket betonar vikten av utbildning och kunskap om ämnets risker.
Idag produceras nästan all ammoniak från kolväten vilket inte ger några fördelar ur klimatsynpunkt. Tanken är dock att framtidens sjöfartsbränsle ska tillverkas av så kallad grön ammoniak, vilket produceras av grön förnybar el. I dagsläget finns dock problemet att tillgången på grön el kommer att vara begränsad under lång tid framöver.

[flowy_not_logged_in] [flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link] [/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.

[/flowy_non_subscriber] [flowy_subscriber_only] fördelar ur klimatsynpunkt. Tanken är dock att framtidens sjöfartsbränsle ska tillverkas av så kallad grön ammoniak, vilket produceras av grön förnybar el. I dagsläget finns dock problemet att tillgången på grön el kommer att vara begränsad under lång tid framöver.

En annan utmaning med ammoniak som sjöfartsbränsle handlar om riskerna, skriver Lighthouse i ett pressmeddelande. Ammoniak är giftigt och frätande och kan orsaka allvarliga skador hos människor vid kontakt med huden, och att andas in ammoniak kan orsaka permanenta skador på lungor och andra slemhinnor.

Förstudien Säker ammoniak ombord (SAMM) har haft som mål att fördjupa förståelsen för ammoniaks potential som fartygsbränsle ur ett säkerhetsperspektiv. Det ettåriga projektet har gjorts inom ramen för Trafikverkets branschprogram Hållbar sjöfart som Lighthouse driver.

I projektet har det lyfts att det finns mycket erfarenhet kring säkerhet, risker och utbildning hos andra branscher som sjöfarten kan dra nytta av, skriver Lighthouse i pressmeddelandet. Exempel på detta är jordbruk, fiske och annan industri där man använder ammoniak som kylmedium.

– Branschen kan också undersöka och lära sig av skillnader och likheter mellan att transportera ammoniak, vilket ju görs inom sjöfarten idag, och att använda det som bränsle. Vi kan se att plattformar för erfarenhetsutbyte fortfarande efterfrågas och många erfarenheter har inte förts över till sjöfarten ännu, säger Anna Karlsson på Rise som har lett projektet, i pressmeddelandet.

Förstudien gjordes i två steg. Först utfördes en bakgrundsstudie med litteraturstudier, intervjuer med branschrepresentanter och ett studiebesök i energihamnen i Göteborg.

– Alla intervjupersoner nämnde utbildning och kunskap som de viktigaste aspekterna att övervinna för att säkert kunna implementera ammoniak som fartygsbränsle. Några jämförde med tiden då LNG skulle införas då okunskapen också var stor och ny kompetens behövdes. Vi behöver ta reda på vad bunkerpersonal, besättningar, hamnarbetare, de som jobbar med tillstånd och andra i branschen måste lära sig, säger Anna Karlsson.

I det andra steget genomfördes en workshop med deltagare med kompetens inom fartygsdrift, hamnverksamhet, beredskap, försäkring, regler och föreskrifter. Workshopen resulterade bland annat i en lista över säkerhetsrelaterade aktiviteter som anses behövas för att kunna bunkra ammoniak i Göteborgs hamn, skriver Lighthouse i pressmeddelandet. På denna lista finns saker som att skapa en internationell bunkringsstandard, se till att det finns bunkerstationsutrustning ombord, riskbedömning, offentlig kommunikationsplan, personalens kompetens, erfarenhet och utbildning inklusive beredskapsplaner, samt att dela kunskap om olyckor och tillbud.

Hela rapporten finns att läsa här.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]