Fotograf: Kustbevakningen

Kategori: Haveri | Miljö

Ny strategi mot väntade oljeutsläpp

Ett antal svenska myndigheter har beslutat att ta fram en ny gemensam oljestrategi. Syftet är att förebygga och förbereda sig för väntande oljeolyckor till sjöss. 

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]jeolyckor till sjöss. 

Bakgrunden till beslutet att ta fram en ny oljestrategi är att oljetransporterna från Ryssland genom Östersjön och Västerhavet väntas öka kraftigt fram till år 2025. Eftersom trängseln på dessa hav samtidigt fortsätter att öka, så ökar också risken för olyckor och oljeutsläpp. 

Åtta svenska myndigheter och andra aktörer – däribland Sjöfartsverket, Transportstyrelsen och Kustbevakningen – arbetar nu med att ta fram en ny strategi som ska skapa en ökad samordning, systematik och effektivitet av det svenska oljeskadeskydddet. 

Ökad rysk export 

En rapport har tagits fram som beskriver de framtida riskerna för oljeolyckor i Västerhavet, Östersjön och Mälaren fram till år 2025. I rapporten beskrivs bland annat att oljetrafiken i Östersjön och Västerhavet har ökat under de senaste åren, till stor del beroende på ökad tillväxt i Östersjöregionen.

Man skriver också att framtidens oljetrafik i Östersjön beror på hur Rysslands oljeexport kommer att utvecklas, och att denna väntas öka just över Östersjön. 

Miljardbelopp

I rapporten anges därför att sannolikheten för stora olyckor ökar, och att det därför finns behov av att öka beredskapen för hanteringen av oljeutsläpp. Man poängterar att stora utsläpp innebär mycket stora kostnader för samhället och att ett enda stort utsläpp vid ogynsamma förhållanden kan leda till totalkostnader i miljardbelopp. 

Avslutningsvis noterar man i rapporten att det kommande svaveldirektivet kan leda till att framtida fartyg kan komma att drivas med alternativa renare drivmedel, vilket förändrar riskbilden av oljeutsläpp till havs. 

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]