Ny storägare i Pakterminal

En av Estlands mest kända affärsmän Aadu Luukas säljer sina aktier i AS Trans-Kullo, som är hälftenägare till Muuga hamns största oljeterminal Pakterminal. Den andra hälften ägs av Royal Vopak.Den nya ägaren kommer att offentliggöras i november, uppger Aadu Luukas i den estniska veckotidningen Eesti Ekspress. Han motiverar försäljningen med förändringar inom oljetransitverksamheten. Han säger vidare att Rysslands råoljeexport har dirigerats till pipeline och att tillväxten har stagnerat på grund av en växande konsumtion i Ryssland och höga exportavgifter. Aadu Luukas fortsätter med sin affärsverksamhet inom koncernen Transiidikeskuse AS, i vilken bl.a. ingår torrlastoperatörer i Muuga hamn.