Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Utbildning

Ny utbildning av sjöingenjörer

Aboa Mare inleder en ny, internationell utbildning av sjöingenjörer i Åbo.

Den nya sjöingenjörsutbildningen leder till examen Bachelor of Engineering, Maritime Engineering. Utbildningen tar 4,5 år och studierna omfattar 270 studiepoäng. Undervisningsspråket är engelska.

Efterfrågat utbildning

Hittills har Aboa Mare utbildat vaktmaskinmästare inom Axxell.

– Sjöfartsindustrin har efterfrågat utbildning av sjöingenjörer, berättar Per-Olof Karlsson, ansvarig för sjöfartsutbildningen vid Yrkeshögskolan Novia i Åbo som ingår i Aboa Mare.

Aboa Mare är ett samlingsnamn för sjöfartsutbildningarna inom Yrkeshögskolan Novia och Axxell samt kursverksamheten.

Breda karriärmöjligheter

Per-Olof Karlsson säger att examen ger breda karriärmöjligheter.

– Efter examen har man förutsättningar för ett arbete som vaktmaskinmästare och efter tillräcklig arbetserfarenhet till slut som maskinchef. I land finns det förutsättningar att arbeta hos myndigheter, rederier och varv, till exempel som teknisk chef, maskininspektör och projektchef, eller som driftingenjör inom kraft-, tillverknings- och processindustrin. Även inom transport- och hamnverksamheten finns många intressanta arbeten för sjöingenjörer.