Fotograf: Lars Andersson

Kategori: Utbildning | Forskning | Hamn/Logistik

Ny simulator hos Chalmers

På onsdagen invigdes det senaste tillskottet till Chalmers simulatorpark – en simulator som ska användas för att lära ut hur man ansluter fartyg till landström med högspänningskabel.     

Genom att symboliskt koppla samman två sladdar invigde Derya Tumayer (MP), ordförande i Göteborgs miljönämnd, på onsdagen den 14 januari Chalmers splitter nya simulator. Simulatorn ska användas för att lära ut högspänningsanslutning av fartyg som ligger i hamn och är byggd dels med tanke på kommande krav från Transportstyrelsen, dels mot bakgrund av att allt fler rederier inser fördelarna med att låta sina fartyg stänga av hjälpmotorerna och ansluta till landström när de ligger vid kaj.

– Det här är ett jättebra initiativ eftersom det bidrar till att minska inverkan på miljön och till att minska mängden partiklar i luften. Dessutom är det ett sätt att minska buller, säger Derya Tumayer, som välkomnar liknande initiativ.  

– Även om jag är ny på min post hoppas jag att framöver kunna arbeta för att Göteborg ska uppmuntra fler sådana här initiativ.  

Stort behov

Till simulatorn, som är byggd ombord på före detta lastfartyget Fryken i Göteborg där Chalmers sedan tidigare har en rad olika anläggningar för sina el- och motorkurser, hör en helt ny tredagarskurs avsedd för både fartygs- och landpersonal. 

– Från och med 2017 ska högspänningshanteringen ingå i sjöingenjörsutbildningen. Då måste våra elever gå den här kursen. Men redan nu finns det ett behov, inte minst externt. Bland annat har vi gjort klart med Stena om att ett flertal av deras ingenjörer ska gå den nya kursen, säger Staffan Strive, affärsutvecklare på Chalmers och fortsätter:

– Det här är unikt i Europa, det finns ingen annanstans. Nu sätter vi en snöboll i rullning, och gör vi nu bara detta på rätt sätt så kommer vi att sätta stora avtryck eftersom motsvarande krav kommer att ställas internationellt mer och mer.

Nära kontakt med TS

Projektet med simulatorn och kursen startade i maj 2013, då en projektgrupp tillsattes och ett flertal konsulter samt fackliga företrädare anlitades. Hela tiden har man haft en nära kontakt med Transportstyrelsen, som enligt uppgift kommer att utfärda föreskrifter för högspänningsanslutning för befintlig ombordpersonal kring år 2017.

– Vi har nu haft en första provkurs som Transportstyrelsen ska utvärdera och sedan godkänna. När de nya utbildningskraven och de nya föreskrifterna väl börjar gälla så har vi redan allt på plats, säger Staffan Strive.

Lång process

Enligt Dan Zackariasson, lärare vid Chalmers och projektledare för arbetet med simulatorn och kursen, har det varit en lång process med flera inblandade parter.

– Det har varit en jätteapparat men det mesta har fungerat enligt plan. Nu har vi byggt upp hela linan för strömproduktionen ombord här på Fryken, från själva intagsstationen till driftrummet och vidare ut till maskinrummet, säger han och demonstrerar ivrigt anläggningen.

Simulerar fel

– Här visar vi hur båten lägger till, hur maskinisten står vid intaget och tar in kabelns handske innanför intagsluckan och sen lägger den på plats i gejden och så vidare. Hela tiden simulerar vi fel som kan uppstå, och vi visar hur man följer förloppet via skärmar, säger Dan Zackariasson och poängterar flera gånger att säkerhet alltid går före drift.

– Det handlar ju om högspänning med effekter på upp till 2-3 MW, där fasningen mot landnätet måste ske på ett absolut säkert sätt innan motorerna stängs av. Gör man fel och försöker rycka ut kabeln när det är spänning i nödstoppas hela anläggningen, med följden att du får blackout.

Billigare och miljövänligare

Så fort den nya kursen och simulatorn har godkänts så kommer man enligt Staffan Strive att börja marknadsföra det hela på bred front.

– Vi gör det här för att bidra till en mer miljövänlig sjöfart. Dieselmotorer är både dyra i drift och skadliga för miljön, och energin som produceras iland är både billigare och miljövänligare.

Kommentarer

 • Håkan Nilsson

  Strålande, ytterligare en tredagars….. och certet kostar som vanligt 1000:- eller?

 • Anonymous

  Kanske MP / Göteborg Energi – kan ansvara för att ställa ett miljövänligt vindkraftsverk på kajen för att visa miljövänlig och kontinuerlig och säker produktion av el ?

 • Anonymous

  Högspänning ? Nej nej måste fartygen vara utrustad med trafo anlägning också för att få ner späningen till 440 V 60 perioders systemen ombord ( Om inte färja som ofta har 50 perioder ombord) Man fasar in land nätet sedan fasar man ut ombord hjälp maskiner den en efter den andra skall gå kurs för att fas in en stor hjälåmaskin dvs land nätet. Man brukar inte vid bunkring koppla loss bunker slangen för en bunkringen är färdig dvs sunt förnuft, Vid landanslutning måste det finnas sedvanligt fasning utrustning dvs synkroskåp generator/sken brytare. Vad är den magiska nyheten. Och alla som har leggat på var vet vilken metod som gäller där vid ansluning till landström!? Hjulet är redan uppfunnit berätta något nytt. Föresten mäste finnas en simulator mjukvara som vem som vill kan tanka hem vi nätet och träna hemma så säga. Det blir billigare då vetdö som man säger i Skärhamn.

 • John Andrews

  ”Anonym”: Artikeln är mycket otydlig, men vidare efterforskningar ger att detta mycket riktigt är en anläggning för att utbilda i högspänningssäkerhet.

  Traditionell landanslutning som ofta görs i mindre kusttonnage, dvs. direkt ihopkoppling av fartygets 400V/50Hz-nät med landnätet, kräver ingen särskild utbildning eller certifiering.

  Syftet med Chalmers nya utbildningsanläggning är uppenbarligen de nya aspekter som dyker upp när det större tonnaget pga. dagens miljöfokus nu i större utsträckning kommer att landanslutas.

  På grund av de stora effekterna (flertalet megawatt) blir det opraktiskt att ansluta direkt med 400V-överföring. Därför placerar man transformatorer ombord och iland, för att höja enbart spänningen i själva kabeln mot land till en högre spänning. Detta tillåter som bekant att en tunnare och smidigare kabel används.

  Som vi blivit varse av de tragiska olyckorna som då och då sker när ungdomar tar sig upp på tågtak, krävs särskilda försiktighetsåtgärder när vi hanterar högspänning (>1000V – i Chalmers fall verkar man arbeta med 6000V).

  Detta är bakgrunden till denna nya ”simulator” på Chalmers och de nya certifikatskraven, vilket inte framgick tydligt i artikeln.

  • Lars Andersson

   Hej John, och tack för dina påpekanden. Jag har nu förtydligat ytterligare i texten att simulatorn är byggd specifikt för att lära ut högspänningsanslutning. Bra att du uppmärksammade att detta kanske inte framkom så tydligt som det borde ha gjort.
   Med vänliga hälsningar
   Lars Andersson / reporter

 • Per Lindahl

  Som vanligt,det är mer ”Svensk sjöfart på landbacken” än på världshaven. Detta är en nonsens kurs, -på tre dagar. Skall utländskt tonnage inte kunna koppla landström, om de nu vill, om de inte gått kursen?

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.