Kategori: Hamn/Logistik | RoRo

Ny roro-linje till Göteborg

Roro-terminalen i Göteborgs hamn får från och med april en ny linje västerut med avgång var femte dag.

Det är Euro Marine Logistics (EML) i Belgien som startar linjen med två bilfrakfartyg som ska gå på slingan Zeebrugge-Esbjerg-Göteborg-Drammen-Tyne och skapar på så vis direktkontakt med såväl våra närmsta grannar i väst som med England och Belgien.

EML ägs till hälften av vardera Mitsui OSK Lines (MOL) och Höegh Autoliners, bolaget är specialiserat på att frakta bilar inom Europa men den nya linjen är öppen för alla typer av roro-gods. EML opererar en flotta på 15 bilfraktfartyg med kapacitet på mellan 750 och 4.000 bilar. Fartygen är byggda mellan 1987 och 2010.