Ny roro-linje Finland–Sverige–Tyskland

Efter några provturer under våren inledde finska Lillbacka Powerco roro-trafik officiellt på linjen Åbo–Oxelösund–Travemünde i lördags. Trafiken opereras under namnet PowerLine med roro-fartyget Global Carrier med lastkapaciteten 1.700 filmeter, som till en början har två avgångar i veckan från Åbo. Den ena turen körs till Travemünde via Oxelösund och den andra enbart till Oxelösund. Lillbacka har också ett systerfartyg, Global Freighter, som för närvarande ligger upplagt i Åbo.Management för Global Carrier sköts av ASP Shipmanagement Scandinavia Ab i Mariehamn.– Med löstrailers och speciellt för den chaufförsbundna trafiken mellan Sverige och Finland möjliggör överfarten på tolv timmar att den sammanhängande dygnsvilan uppnås. För trafik till/från södra Sverige samt från Osloområdet innebär det stora miljö- och tidsvinster på landsväg då varje ekipage sparar mellan 10-20 landmil jämfört med att gå via Stockholm eller Kapellskär, menar Mikael Holm, vd för ASP Shipmanagement Scandinavia.