Ny ro-pax-förbindelse mellan Sverige och Polen

Den 6 februari utökar DFDS Tor Line-ägda Lisco Baltic Service trafiken mellan Karlshamn och Klaipeda med anlöp också i Gdansk. Linjen betjänas av ”Kaunas” under lettisk flagg. Fartyget har en lastkapacitet på 1.539 längdmeter och plats för 263 passagerare. Inledningsvis anlöps Gdansk en gång i veckan men avsikten är att öka frekvensen.