Ny rapport om varför Bourbon Dolphin sjönk

En ny rapport som forskaren Arne Skagen vid Stiftelsen Skagerrak offentliggör inom kort kommer till nya slutsatser om varför ankarhanteringsfartyget Bourbon Dolphin sjönk, skriver Bergens Tidende.Den nya rapporten pekar ut tre konkreta orsaker bakom förlisningen:– Instrumentfel i maskineriet. Lågt smörjoljetryck på grund av krängning utlöste motorstopp.– Programmeringsfel i maskineriet. Användning av thrustrarna reducerade dragkraften med 30 procent. – Oklara kommandoförhållanden med rigg och fartyg. Oklarhet om ”förslag” och ”beordring”.Bourbon Dolphin kapsejsade och sjönk på 1.100 meters djup 75 distansminuter nordväst om Shetland i april 2007. Åtta norska sjömän förlorade livet i olyckan.Haverirapporten som presenterades 2008 menade att en undanmanöver åt babord fick bogserkättingen att flytta från styrbords inre styr-rulle till babords yttre och ledde till att ankarhanteringsfartyget fick kraftig slagsida. Detta tillsammans med fartygets rådande lastkondition och att antikrängningstankarna sannolikt var i drift, var tillräckligt för att fartyget skulle kapsejsa och sjunka. Enligt haverikommissionen hade många indirekta faktorer tillsammans lett fram till den tragiska utgången. Fartyget hade brister i konstruktionen och nödvändiga säkerhetsbarriärer saknades, ignorerades eller bröts mot av såväl rederi som operatör och ansvariga på den bogserade borriggen.Kommissionen valde att inte komma med förslag på ändrade konstruktionsregler för denna typ av fartyg, eftersom man menade att möjliga brister kan hanteras med ökad kunskap och säkrare rutiner. Däremot föreslog man att stabilitetsplaner för ankarhantering skall godkännas av myndigheterna. Dessutom ville man se bättre utbildning för winchoperatörer och en översyn av kraven på överlevnadsdräkter och placering av livflottar. Man rekommenderade också åtgärder för att förbättra fartygens safety management systems, SMS. Arne Skagen vill dock se tydliga regelförändringar eftersom han menar att fartyg som är konstruerade på liknande sätt som Bourbon Dolphin också ligger i riskzonen för haverier.– Vi menar att detta är allvarligt och har därför bett de norska norska sjöfartsmyndigheterna om att snarast jobba för bättre säkerhet för liknande fartyg, säger han till Bergens Tidende.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only][/flowy_subscriber_only]

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]