Ny PSV till Farstad

PSV:n Far Serenade har levererats från STX Norway Offshore AS, Brevik, till Farstad Supply, ett helägt dotterbolag till Farstad Shipping. Faryget av 751CD-typ kommer omgående att påbörja ett långt charterkontrakt för StatoilHydro.”En långsiktig betalning på NOK 280 miljoner har avtalats med Eksportfinans ASA för att finansiera fartyget. Lånet garanteras av Fokus Bank”, skriver Farstad i ett pressmeddelande.Far Serenade är del av Farstad-koncernens nybyggnadsprogram om sex fartyg, värt omkring NOK 3,5 miljarder. Alla fartyg i nybyggnadsprogrammet ska vara levererade innan mars 2010.