Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Miljö

Ny plan för fossilfri sjöfart

Svensk Sjöfart presenterar inom ramen för regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige sju politiska krav som ska göra den nationella sjöfarten fossilfri redan 2045. 

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]öfarten fossilfri redan 2045. 

Hela färdplanen kommer att presenteras senare i vår, men redan nu släpps sju åtgärder och politiska förslag i en debattartikel i DI signerad Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige och Rikard Engström, vd på Svensk Sjöfart. 

Ledande i världen

Svenska rederier har sedan länge jobbat med miljö- och klimatfrågor och leder i dag utvecklingen i världen, enligt debattörerna som fortsätter: ”Bara senaste året har många helt nya fartyg levererats som är anpassade för klimatsmarta lösningar såsom exempelvis batteridrift, gasdrift och till och med segel.”

Sju åtgärder

Svensk Sjöfart har sedan 2015 haft en vision om noll utsläpp från 2050. Detta mål vill man nu skärpa till 2045. För att det ska lyckas krävs följande åtgärder: 

1. Utred möjligheterna att skapa en koldioxidfond, som helt eller delvis finansieras av näringen själv, för att stödja investeringar i teknik för att minska klimatpåverkan från sjöfarten.

2. Öka miljödifferentieringen i farledsavgifterna. Avgiftsstrukturen, som också kommer att påverka många hamnars avgiftssystem, måste differentieras så att fartyg som vill gå över till alternativa bränslen premieras.

3. Öka produktionen av inhemska förnybara drivmedel.

4. Inför skattebefrielse för landansluten el i hamn för fartyg med bruttodräktighet under 400 samt för laddning av batterier för eldrivna fartyg och för direktöverförd el till lindragna elfärjor.

5. Se till sjöfarten får ökade öronmärkta statliga medel för att tillgodose behovet av ett särskilt forsknings- och innovationsprogram för energieffektiv och fossilfri sjöfart.

6. För att få mer av godset att gå på sjön bör också marginalkostnaden för att anlöpa hamnar och hämta upp mer gods minska. Det bör finnas en mängdrabatt så att fartygen bara betalar för de två första anlöpen och att det sedan är gratis vid ytterligare påfyllning av lasten.

7. För att skapa mer rättvisa villkor mellan de olika transportslagen bör isbrytning och lots vara en del av den statliga infrastrukturen på samma sätt som snöröjningen av vägar betalas av samhället.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]