Ny organisation kring ro-ro-terminalen

Ro-ro-terminalen i Göteborgs hamn är nu färdig med sin omorganisation av den operationella ledningen. Ett Operation Planning Center (OPC) har inrättats för att övervaka och optimera terminalens resurser. Chef för den nya avdelningen är Bengt Christiansson, som tidigare var operationell manager för terminalen. Från slutet av november kommer också två järnvägsspår att stå klara mellan Älvsborgs bangård och Göteborgs hamn. De nya spåren, som kan ta tåg på 550 meter, ska serva container- och trailerverksamheten.