Ny miljövägledning från industrin

ICS (The International Chamber of Shipping) och ISF (The International Shipping Federation) har utkommit med nya miljöriktlinjer i Shipping Industry Guidance on Environmental Compliance. Syftet är säkra en gemensam uppslutning bakom IMO:s MARPOL-konvention. Riktlinjerna stöds av BIMCO, Intercargo, Intertanko, OCIMF och SIGTTO. Riktlinjerna innehåller till exempel råd om investeringar i ny teknisk utrustning. I dokumentet beskrivs också tänkbara konsekvenser när MARPOL inte följs, till exempel rättsliga åtgärder.