Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Regelverk | Reparationsvarv

Ny lista över återvinningsvarv

Europeiska kommissionen lägger till sex nya varv på sin förteckning över anläggningar för återvinning av fartyg.

Sex varv har tillförts av Europeiska kommissionen i den fjärde version av den europeiska förteckningen över fartygsåtervinningsanläggningar. Hälften av anläggningarna ligger inom EU och finns i Finland (Turku Repair Yard), Danmark och Italien. För första gången har även anläggningar utanför EU införts. Två av dem är i Turkiet och en i USA.

Danmark och Finland är de enda nordiska länderna som har varv i förteckningen. Det senaste danska tillägget Modern American Recycling Services Europe i Frederikshavn är den tredje anläggningen i Danmark. Turku Repair Yard i Nådendal är det första varvet på listan från Finland.

Godkända anläggningar

Från den 31 december 2018 ska, enligt EU:s förordning om återvinning av fartyg, alla stora havsgående fartyg under någon av medlemsstaternas flagg återvinnas vid någon av de godkända anläggningarna i den europeiska förteckningen.

Europeiska kommissionen uppger att europeiska redare äger 35 procent av världshandelsflottan och att en stor andel av fartygen skrotas på stränder i Sydasien, under förhållanden som är skadliga för både arbetstagarnas hälsa och miljön.

– EU har åtagit sig att reducera EU-sjöfartens inverkan på miljön, bland annat genom bättre skydd av miljö och arbetstagare vid fartygsåtervinning. Att inkludera de första varven utanför EU är en viktig milstolpe och ett erkännande av de berörda varvens betydande ansträngningar och dedikerade resurser för att uppnå detta mål. Den uppdaterade förteckningen kommer att utöka återvinningskapaciteten och ge europeiska redare ett bredare utbud av återvinningsalternativ, kommenterar Karmenu Vella, kommissionär för GD Mare, vilket är det generaldirektorat som ansvarar för EU:s politik för havsfrågor och fiske.

24 intresserade

Enligt kommissionen har de nyinförda varven i Turkiet och USA visat att de uppfyller de strikta kraven för att tas upp i förteckningen. Ytterligare 24 varv utanför EU har ansökt om att införas i den europeiska förteckningen över fartygsåtervinningsanläggningar för fartyg. Kommissionen utvärderar för närvarande hur dessa varv uppfyller kraven för detta.

Under åren 2013–2017 skrotades enligt DG Environment årligen i genomsnitt 588.000 ton (lätt deplacement, LTD, vilket innebär fartygets egenvikt) EU-flaggat tonnage. Under samma period bytte i genomsnitt 432.000 LTD årligen flagg från ett EU-land till en flagg utanför EU ett år före de skrotades. Varven i den uppdaterade europeiska förteckningen uppges ha en maximal teoretisk återvinningskapacitet på 1,72 miljoner LDT.