Ny linje mellan Rotterdam och Stockholm

Team Lines etablerar en ny linje mellan European Container Terminal i Rotterdam och Containerterminalen Frihamnen i Stockholm i början av september. Båda terminalerna ingår i Hutchison Port Holdings nätverk i norra Europa. – Den totala transportkostnaden kommer att minska, något som våra kunder efterfrågat. Med direktlinjer mellan containerterminalen i Stockholm och destinationer som Rotterdam, Hamburg och Bremerhaven kan vi möta kundernas behov av större valmöjlighet av hamnar för transporter av lastade och tomma containrar. Dessutom för vi diskussioner med järnvägsoperatörer med målet att utöka tillgängligheten mellan containerterminalen i Stockholm och det svenska järnvägsnätet, säger Martin Allison, vd Hutchison Ports Sweden.