Biltransportfartyget Minchah i Göteborg.

Fotograf: Göteborgs Hamn AB

Kategori: RoRo

Ny linje mellan Göteborg och Zeebrugge

Ytterligare en ny fartygslinje börjar trafikera Göteborgs hamn. Rederiet UECC kommer från och med den här veckan att transportera fordon och annan rullande last till och från det centraleuropeiska godsnavet Zeebrugge.

– Vi är glada att välkomna UECC till hamnen som erbjuder ytterligare möjligheter som stärker Göteborgs hamns position som Sveriges största bilhamn. Trafiken utökar vårt linjeutbud och svarar upp till det ökande intresse av fordonstransporter och rullande last som vi ser hos våra kunder, säger Claes Sundmark, försäljningschef på Göteborgs Hamn AB, i ett pressmeddelande.

Nya avtal

Den nya linjen startar mot bakgrund av nya avtal med några av Europas större fordonstillverkare, uppger hamnen. Servicen kompletterar rederiets existerande Atlantic-service som kopplar ihop Vigo, Zeebrugge, Bremerhafen, Malmö och Drammen.

UECC:s fartyg kommer att anlöpa Göteborgs hamns järnvägsanslutna bil- och roroterminal varje vecka.

Nytt LNG/batterihybridfartyg

Den nya slingan kommer inledningsvis att trafikeras av biltransportfartyget Minchah, men kommer troligtvis att ersättas av ett av UECC:s nya LNG/batterihybridfartyg som är under produktion, skriver Göteborgs hamn i pressmeddelandet.

UECC med huvudkontor i Oslo ägs gemensamt av svenska Wallenius Lines och japanska NYK.