Ny linje förbinder Grenå med Åbo

En direkt linjeservice ska gå mellan Grenå Hamn och Åbo Hamn. Det är norska Nor Lines som i en rutt från Norge till Finland i framtiden också ska anlöpa Grenå. Det danska mäkleriet Franck & Tobisen har tagit fram förutsättningarna för ett anlöp i Grenå. Grundplåten kommer vara livsmedelsprodukter som lastas i den danska hamnen som kommer att anlöpas av fartyget Baltic Sea varannan vecka. Linjen som ansluter till den norska kustservicen gör det möjligt att frakta till varje hamn från Kristiansand till Tromsø på P-1-servicen.