Ny linje Finland–Polen

Meriaura i Åbo håller på att utveckla en ny linjetrafik med konventionellt tonnage mellan Åbo/Kotka och Szczecin. Meningen är att fånga upp marginella godsflöden som inte lämpar sig för transport i ro-ro-fartyg. Till en början räknar Meriauras vd Matti-Mikael Koskinen med en avgångsfrekvens varannan eller var tredje vecka, men målsättningen är att så småningom öka frekvensen.– Vi kommer att prioritera frekvens och planerar därför att hålla oss till relativt små fartygsstorlekar, säger Koskinen.