Fotograf: Fredrik Davidsson

Kategori: Folk/företag | Utbildning

Ny länk på Chalmers

Bengt Ramne tillträder den 1 februari en nyinrättad tjänst på Chalmers som Professor of the Practice med ämnesområdet ”Konceptutveckling av fartygssystem och offshoreinstallationer”

– Tanken är att knyta ihop den tekniska utveckling som vi stått för inom industrin med forskningen på Chalmers. Min ambition är att etablera fler tillämpade utvecklingsprojekt mellan Chalmers och industrin, säger Bengt Ramne strax innan han håller sin installationsföreläsning inför tillträdet till tjänsten som är en deltidstjänst som finansieras av Lighthouse.

Bengt Ramne kommer att fortsätta sitt arbete på marinkonsultbolaget Scandinaos som tidigare.