Ny kryssningsterminal i St Petersburg

St Petersburgs stadsstyrelse har enligt SeaNews.ru avtalat med ryska statsegendomsfonden om att bygga en passagerarterminal på ön Vassily. Området blir stadens egendom medan kajanläggningarna blir statliga. Bolaget Sea Facade kommer till år 2008 att bygga tre kajer för stora kryssningsfartyg.