Ny internationell standard för landanslutning av el

International Electrotechnical Commission, IEC, där bl.a. Svensk Elstandard ingår, tar fram en ny internationell standard för att ansluta fartyg till landelnät i hamn. Enligt IEC blir det allt vanligare med att fartyg önskar landanslutning för att kunna stänga av hjälpmaskineriet i hamn av miljöskäl.IEC skriver att så kallade HVSC-system (High Voltage Shore Connection) kommer att finnas på fartyg som har ett elbehov överstigande 1 MW och på fartyg med HV som huvudkälla.