Fotograf: Arkivbild - Christian Lagerek / Göteborgs Hamn

Kategori: Arbetsmarknad | Hamn/Logistik | Juridik

Ny hemställan lagd i hamnkonflikten

Medlarna har lagt fram en ny hemställan gällande konflikten mellan APM Terminals och Hamnarbetarförbundet avdelning 4 (Hamn4an). Svar ska lämnas på måndag förmiddag. 

Medlarna träffade under tisdagsförmiddagen åter APM Terminals, som företräds av Sveriges Hamnar, och Hamn4an om den pågående konflikten i Göteborgs Hamn.

Allvarliga konsekvenser

– Konflikten har redan fått mycket allvarliga konsekvenser för svensk industri och handel och riskerar både tillväxt och arbetstillfällen. Vi behöver därför nå en långsiktig och hållbar lösning för hamnen. Att medlarna åter har lagt en hemställan visar på att det inte bara är vi som ser allvaret i situationen, säger Joakim Ärlund, vd för Sveriges Hamnar, i ett pressmeddelande.

Blockad

Hamn4an varslade 1 mars om fortsatta övertids-, nyanställnings- och inhyrningsblockader mot APM Terminals. Blockaden träder i kraft 13 mars och pågår till och med 30 april.