Kategori: Arbetsmarknad

Ny handbok mot trakasserier

WISTA International har släppt en handbok för att lära ombordpersonal om trakasserier och kränkande särbehandling.

WISTA, tillsammans med organisationerna International Seafarers’ Welfare and Assistance Netword (ISWAN) och Anglo-Eastern Ship Management Limited, har i dagarna publicerat en handbok för ombordpersonal. Handboken vill upplysa personal om hur man bygger upp och upprätthåller en hållbar social miljö ombord, med fokus på mångfald och jämställdhet mellan kön.

För alla ombord

Enligt ett pressmeddelande från organisationerna är boken till för både juniora och seniora befäl och ämnar till att upplysa om utmaningar som kvnnor ombord på fartyg kan mötas av. Det kan handla om allt från sexuella trakasserier och mobbing til allmänt negativa attityder mot kvinnor från manliga kollegor.

– Shippingbranschen är en global industri som blir starkare och starkare för varje år tack vare ökad jämställdhet. Handboken representerar ett viktigt samarbete mellan industri-, välfärds- och den ideella sidan av sjöfarten för att skapa en global industri som är inkluderande och stark, säger Despina Panayiotou Theodosiou, ordförande i WISTA International.

Vill överbygga skillnaden

– Kvinnor står för 39,3 procent av den globala arbetsstyrkan. Men kvinnliga sjömän står för bara två procent av antalet ombordanställda globalt. Det är nödvändigt att vi försöker överbrygga denna skillnad mellan könen och detta kan bara ske om vi arbetar med att upplysa allmänheten om yrket samtidigt som vi även måste få manliga sjömän att acceptera kvinnliga sjömän som jämlika, säger kapten K. N. Deboo på Anglo-Eastern Maritime Training Centre.

Boken finns att läsa här.