Ny hamnlag i Ryssland stoppar utländskt ägande

Det ryska parlamentet har antagit en ny hamnlag som enligt SeaNews.ru preciserar gränserna mellan ägande av mark och egendom i hamnarna och driften av hamnar och terminaler. Mark i hamnar kan vara i privata, statliga eller kommunernas händer men utländska privata och juridiska personer får inte äga mark i hamnar. Hamnlagen reglerar också hyressättning för mark i hamnar och också hyror och investeringsvillkor för statsägda infrastrukturobjekt i hamnar.