Ny fartygsförbindelse över Finska viken

Navirail OÜ, som grundats av investerare från Finland, Estland och USA, inleder inom kort linjetrafik med ro-rofartyget Ahtela mellan Helsingfors och Muuga. Ahtela hyrs in för fem år från Hollming och gör två dubbelturer per dygn.Styrelsemedlemmen Lasse Sandgren säger till SST att Navirail på sikt planerar en järnvägsförbindelse från Finland till södra Europa. Egna järnvägsvagnar med utbytbara axlar kommer att beställas och till en början sker omlastning i Muuga från fartyg till järnväg. Navirail har planer på att låta bygga en tågfärja för denna trafik eftersom lämpliga fartyg inte finns på andrahandsmarknaden. Mellan vilka hamnar den skall gå är ännu öppet och bolaget tittar på flera olika alternativ.