Ny fartygsdesign för lastning/lossning i en enda rörelse

Ett konceptfartyg bestående av två delar, en skrovdel och en enda stor lastenhet, är målet för ett nytt delvis EU-finansierat projekt. Den nya fartygsdesignen, kallad CREATE3S, ska minimera tiden i hamn genom att man i en enda rörelse ska kunna lyfta av eller på lasten. Lastenheten är tänkt att vid behov kunna bestå av flera delar och ta flera olika typer av last.Projektet ska pågå i tre år och leds av Samskip Multimodal Container Logistics BV i Rotterdam. Flera andra företag och forskningsinstitut inom Short Sea Shipping och fartygsdesign deltar, bland andra Marintek (NO), Bureau Veritas (FR), Marininstitutet (NL) och TTS Ships Equipment AB (SE).Budgeten för projektet uppgår till totalt EUR 4,5 miljoner, varav EU står för EUR 2,5 miljoner.