Ny färjeförbindelse Køge–Sassnitz

Bornholmstrafikken har startat en ny linje från Køge på Själland till Sassnitz på ön Rügen i Tyskland. Det blir huvudsakligen en lastlinje med avgång från Køge klockan 08.00 och med en överfartstid på 5,5 timmar. Färjan avgår sedan från Sassnitz klockan 16.00, vilket ger tillräcklig tid för resan och lossning innan natturen från Køge till Bornholm. Fram tills nu har de nybyggda ropax-fartygen ”Dueodde” och ”Hammerodde” legat stilla i Køge efter morgonankomsten från Bornholm. Bornholmstrafikken har tidigare seglat på Sassnitz i en joint-venture med Scandlines, men då från Rønne på Bornholm. Den trafiken lades ned i oktober förra året.