Seago Line lägger till Göteborgs hamn på tre av sina linjer.

Fotograf: Pierre Adolfsson

Kategori: Container

Ny exportlinje från Göteborg

Göteborgs hamn får ny direktlinje till Marocko när Seago Line utökar linjerna från Ryssland, Polen och Bremerhaven.

Seago Line, som till sin helhet ingår i Maersk Group, lägger från och med vecka åtta och nio till Göteborg på tre av sina linjer som utgår från norra Europa och Östersjön. Enligt Seago Line har svensk export till Marocko mer än fördubblats under de senaste tio åren och motsvarade under 2013 ett värde på 2,7 miljoner kronor. Exporten kräver ökade transportmöjligheter varför Seago Line nu utökar sin ”mainliner service” från Sankt Petersburg till Agadir i Marocko med ett anlöp i Göteborg varje fredag. Utbyggnaden marknadsförs som en exportlinje mellan Göteborg och Marocko.

Även import

Seago Line Scandinavias marknadschef Jesper Sundsten framhåller dock att linjen utgår från Ryssland och angör Polen innan den kommer till Göteborg, vilket betyder att importvaror från Ryssland och Polen kommer att lossas i Göteborg på väg söderut.

– Men främst är det exporten från Sverige vi satsar på. Det handlar om trävaror, bildelar, kemikalier, utrustning för telekommunikation och industriprodukter. 

Fruktimporten upphör

Under vintern har Helsingborg angjorts i norrgående riktning, men i och med att säsongen för frukt och grönt är passerad, försvinner det stoppet.

– Det är bara under reefersäsongen och beslut om den importen tas år från år beroende på hur fruktexporten från Marocko ser ut, säger Jesper Sundsten.

Fler anlöp

Seago Lines feederlinje L46 mellan Gdansk och Kaliningrad utökas också rejält. Förutom att den nu ska gå från Kaliningrad direkt till Göteborg med anlöp på måndagar, ska den därefter fortsätta till Wilhelmshaven och Bremerhaven innan den återvänder till Gdansk.

Dessutom läggs Göteborg till efter Helsingborg på Seago Lines så kallade Russia/Scandinavia Link, som idag går mellan Bremerhaven, Halmstad, Helsingborg och tillbaka till Bremerhaven. Det anlöpet i Göteborg är satt till torsdagar.

– Vi servar Maersk och andra som behöver feeder- och shortseatrafik mellan hamnarna i Östersjön. Det behövs fler alternativ än vad som finns idag, så vi tror på den här utökningen, säger Jesper Sundsten.

Kommentarer

 • Fraktslusken

  Maersk-familjen hade tidigare två anlöp i veckan i Göteborg, häromdagen pratades om en linje på Japan också. Samt nu dessa två ytterligare. Totalt fem anlöp i veckan alltså om jag förstår det rätt?

  • MGR

   Det kommer bli totalt fyra anlöp i veckan, en fördubbling från tidigare mao.

 • Jens

  Maersk anlöp på lördagar försvinner.
  Å ”stormaerskan” på tisdag blir istället mindre båtar fast med mer last med liggetid måndag-onsdag!

Artikeln är stängd för fler kommentarer