Ny coaster till Nielsen & Bresling

Rederiet Nielsen & Bresling från Fåborg har tagit leverans av ett tredje nybygge från holländska Bodewes Group. Fartyget, skrov nummer 683, levererades från Marine Projects i Gdansk, men namngavs till Nina Bres i den hamn det registrerats till, Fåborg. Nina Bresling, dotter till redaren Poul Bresling, genomförde dopet. Coastern kommer att ansluta till linjeservice mellan Värnen och destinationer i södra Spanien, Marocko eller Kanarieöarna. Nina Bres ägs av Rederiaktieselskabet Bres Shipping V, ett bolag med flertalet externa investerare, som under flera år har arbetat för Nielsen & Bresling. Bolaget ägs fortfarande av grundarna Axel Nielsen och Poul Bresling. De slog sig samman 1960. Den sammanlagda investeringen för de tre fartygen är omkring DKK 150 miljoner.