Ny chef på Sjömanshusstiftelsen

Den 1 september övertar Christer Nordling jobbet som kanslichef för Stiftelsen Sveriges Sjömanshus. Han efterträder då Sten Gattberg som går i pension efter åtta år på posten. Christer Nordling är kommendör och nyligen pensionerad från Marinen. Hans senaste uppdrag var som chef för den militära sjösäkerhetsinspektionen och som försvarsattaché i Danmark.