Ny attack från pirater i Indiska oceanen

Tankfartyget Hellespont Trinity, flaggat på Marshallöarna, utsattes den 16 december för ett bordningsförsök av pirater omkring 220 sjömil väster om Angria Bank, Indien, rapporterar EU Navfor. Befälhavaren på tankfartyget använde sig av Best Management Practices, vilket innebär att Hellespont Trinity ökade farten och gjorde undanmanövrer. Piraterna, som befann sig en mindre snabbgående båt, misslyckades med bordningsförsöket.Besättningen på 28 man ombord Hellespont Trinity uppges må bra under omständigheterna.Hellespont Trinity, 148.018 ton dödvikt, ägs av Papachristidis Ltd registrerat i Storbritannien.